Bán nhà MT bên lẻ 2xx Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình (Mặt sau là HXH vào thoải mái) giá 32ty

Bán nhà MT bên lẻ 2xx Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình (Mặt sau là HXH vào thoải mái) -DTCN: 165,35m2 (4,8×38,45m), tóp hậu 3,5m -Kết cấu: 1 trệt, 1 lầu -Hướng: Bắc/Nam vì có mặt hẻm sau Nhà cách chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám 300m, view đẹp, nhiều công ty, ngân hàng, tiện ra […]

Continue reading


Bán nhà MT bên lẻ 2xx Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình giá 32ty

Bán nhà MT bên lẻ 2xx Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình (Mặt sau là HXH vào thoải mái) -DTCN: 165,35m2 (4,8×38,45m), tóp hậu 3,5m -Kết cấu: 1 trệt, 1 lầu -Hướng: Bắc/Nam vì có mặt hẻm sau Nhà cách chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám 300m, view đẹp, nhiều công ty, ngân hàng, tiện ra […]

Continue reading


Bán nhà MT bên lẻ 2xx Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình giá 32ty

Bán nhà MT bên lẻ 2xx Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình (Mặt sau là HXH vào thoải mái) -DTCN: 165,35m2 (4,8×38,45m), tóp hậu 3,5m -Kết cấu: 1 trệt, 1 lầu -Hướng: Bắc/Nam vì có mặt hẻm sau Nhà cách chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám 300m, view đẹp, nhiều công ty, ngân hàng, tiện ra […]

Continue reading


Bán nhà MT bên lẻ 2xx Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình giá 32ty

Bán nhà MT bên lẻ 2xx Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình (Mặt sau là HXH vào thoải mái) -DTCN: 165,35m2 (4,8×38,45m), tóp hậu 3,5m -Kết cấu: 1 trệt, 1 lầu -Hướng: Bắc/Nam vì có mặt hẻm sau Nhà cách chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám 300m, view đẹp, nhiều công ty, ngân hàng, tiện ra […]

Continue reading


Bán nhà MT bên lẻ 2xx Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình giá 32 tỷ TL mạnh

Bán nhà MT bên lẻ 2xx Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình (Mặt sau là HXH vào thoải mái) -DTCN: 165,35m2 (4,8×38,45m), tóp hậu 3,5m -Kết cấu: 1 trệt, 1 lầu -Hướng: Bắc/Nam vì có mặt hẻm sau Nhà cách chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám 300m, view đẹp, nhiều công ty, ngân hàng, tiện ra […]

Continue reading


Bán nhà MT bên lẻ 2xx Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình Giá 32 tỷ TL mạnh

Bán nhà MT bên lẻ 2xx Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình (Mặt sau là HXH vào thoải mái) -DTCN: 165,35m2 (4,8×38,45m), tóp hậu 3,5m -Kết cấu: 1 trệt, 1 lầu -Hướng: Bắc/Nam vì có mặt hẻm sau Nhà cách chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám 300m, view đẹp, nhiều công ty, ngân hàng, tiện ra […]

Continue reading